Mieszalniki

pobierz katalog pobierz katalog

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz potrzebom naszych klientów oferujemy mieszalniki do betonu różnych typów, które spełnią należycie swoją funkcję wszędzie tam, gdzie będą potrzebne.

Mieszalniki jednowałowe powodują wirowanie mieszaniny, które w trybie ciągłym włączają wszystkie części wyrobu w proces mieszania. Przez to strefy martwych punktów lub powolny ruch w bębnie mieszającym nie powstaje, dzięki czemu wyrób jest dokładnie wymieszany. Zdarzają się przypadki, w których istnieje możliwość zainstalowania oddzielnie napędzanych noży wysokoobrotowych w celu uzyskania wymaganego efektu mieszania.


Mieszalniki dwuwałowe zapewniają najwyższą jakość mieszanki w najkrótszym czasie zależnym od rodzaju mieszaniny przy możliwie najmniejszym zużyciu energii. Produkt poddany procesowi mieszania jest traktowany w jak najdelikatniejszy sposób, przez co nie podlega uszkodzeniom. Nawet w obliczu produktów kruchych i łatwo ulegających rozpadowi, bardzo intensywne mieszanie daje gwarancję najlepszego przetwarzania, bez rozdrabniania. Dodatkową zaletą mieszalników jest możliwość uruchomienia przy pełnym obciążeniu materiałem.

Mieszalniki planetarne są wykorzystywane do mieszania materiałów gęstych oraz dużej lepkości. Urządzenia te, jak sama nazwa wskazuje, działają na zasadzie systemu planetarnego. Obracające się Elementy mieszające obracają się w nieruchomym pojemniku i przechodzą przez całą objętość mieszaniny. Ruchomy zgarniak dodatkowo kieruje produkt do strefy, gdzie następuje intensywne mieszanie, jak i ugniatanie.

Mieszalnik turbinowy charakteryzuje się obracającą misą, turbiną oraz mieszadłem obracającym się wokół własnej osi przy pomocy oddzielnych napędów. Te pierwsze obracają się wolno, lecz turbina jest elementem, której obroty są bardzo szybkie. Mieszarkę można załadować przez otwór załadowczy w pokrywie górnej. Dostarczanie wody czy innych substancji ciekłych, odbywa się przy pomocy spryskiwaczy, które są umieszczone wewnątrz mieszalnika.